Preservació del riu Congost al seu pas pel Vallès Oriental

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i els ajuntaments de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès han signat un conveni per preservar i protegir el riu Congost. L’acord suposa la custòdia de l’aqüífer i es desplegarà en més de 106 hectàrees del riu al seu pas per aquests municipis del Vallès Oriental. L’acord, presentat contempla […]

Riu-Congost

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i els ajuntaments de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès han signat un conveni per preservar i protegir el riu Congost. L’acord suposa la custòdia de l’aqüífer i es desplegarà en més de 106 hectàrees del riu al seu pas per aquests municipis del Vallès Oriental.

L’acord, presentat contempla una sèrie d’accions i mesures en diversos trams del riu Congost. Concretament, s’actuarà des de la depuradora de la Garriga fins a la confluència amb la riera de Carbonell, i el sector comprès des de la confluència de la riera de Carbonell fins a la confluència amb el riu Mogent.

Les actuacions previstes pretenen garantir la protecció i desenvolupament de l’ecosistema aquàtic existent, mitjançant el control de la proliferació d’espècies al·lòctones, els refugis per a la fauna, recuperació d’un paisatge més naturalitzat, la gestió de la vegetació de ribera per reduir riscos d’inundabilitat, i la plantació d’espècies de ribera pròpies de la conca del Besòs, entre d’altres.

Preservació de les vernedes

Projecte Life Alnus de preservació de les vernedes, iniciat el juny de 2018 i tenint en compte que el riu Congost és un dels àmbits en què s’aplica. 

Objectius:

  • – Eliminació d’espècies vegetals invasores.
  • – Millora hidromorfològica de la llera mitjançant l’eliminació d’estructures transversals.
  • – Recuperació de l’hàbitat de la verneda.

 

A més de les actuacions previstes, el conveni potenciarà la difusió de les mesures i l’educació ambiental a través de diverses activitats, la promoció de seguiments científics, i l’impuls de la ciència ciutadana vinculada al riu, entre d’altres.

Font: NacioDigital.cat